zipster-logo-color@2x

Context

Dankzij NSX konden we snel en klein beginnen. We trachten digitale bruggen te slaan tussen diverse organisaties in een privacy-gevoelige context. Dat betekent dat er functionele en technische wijzigingen te verwachten zijn. Maar, dankzij de NS aanpak, kunnen we die kosteneffectief absorberen.

characteristics

Product Suite:
Domain:
Reusable components:
Integration:
Scalability:

Do you have additional questions about this project or would you like a quote for similar support from our Developers?

Then contact us without obligation.

Stay Connected

More Customer Cases